با استفاده از کدهای تخفیف نت افراز، در هزینه هاست صرفه جویی کنید.

برای تهیه هر یک از سرویس های نت افراز می توانید با استفاده از کدهای تخفیف ارائه شده، در هر زمان تخفیف بگیرید و نیازی به انتظار برای مناسبت های خاص برای ارائه کد تخفیف توسط نت افراز نیست.

 

حداکثر تخفیف 12 درصدی در خرید سرویس

 

UC557CUD

 

UC632ADT

 

سرویس های هاست نت افراز را بررسی کنید.