دسته: chatgpt

جیلبرک chat GPT؛ محدودیت های chatgpt را غیرفعال کنید تا هر سؤالی را جواب دهد!

اگر از هوش مصنوعی جدید شرکت openai استفاده کرده باشید، احتمالا متوجه این موضوع شده اید که این برنامه، به بسیاری از سؤالات پاسخ نمی دهد و در جواب درخواست های شما عنوان می کند که این موضوع بخشی از محدودیت...