در ماه های اخیر شرکت نت افراز با توسعه خدمات خود، نسبت به ارائه اس اس ال از شرکت های مختلف کرده است. گواهینامه های SSL که در نت افراز ارائه می شود از دو شرکت اصلی سرتوم (Certum) و کمودو...