در روزهای اخیر مشکلی برای ارسال و دریافت ایمیل در بسیاری از میل سرورها به وجود آمده که معمولا خطاهایی که دریافت میشه مربوط به تایید نشدن توسط bl.spamcop.net هست. این موضوع باعث شده که بسیاری از ایمیل ها در ارسال...