مشکل برگشت خوردن ایمیل های ارسالی توسط سرویس اسپم کاپ spamcop

در روزهای اخیر مشکلی برای ارسال و دریافت ایمیل در بسیاری از میل سرورها به وجود آمده که معمولا خطاهایی که دریافت میشه مربوط به تایید نشدن توسط

bl.spamcop.net

هست.

این موضوع باعث شده که بسیاری از ایمیل ها در ارسال و دریافت با مشکل مواجه بشوند.

نمونه خطایی که در لاگ یا در ایمیل برگشتی وجود داره به صورت

rejected RCPT : Email blocked by bl.spamcop.net

یا خطای 550 و یا

Email blocked by bl.spamcop.ne
و یا

Could not complete sender verify

دریافت میشه.
موضوع این بوده که دامین spamcop.net که سرویس dnsbl اسپم کاپ (bl.spamcop.net) روی اون میزبانی میشه منقضی و از دسترس خارج شده.

این موضوع باعث شده برای تمامی کوئری های dns روی این سرویس بدون پاسخ برگشت زده بشه و توی میل سرورها هم ایمیل های ارسالی و دریافتی بلاک بشه.

برای رفع این مشکل باید در سرویس دهنده های میل سرور، این سرویس فعلا غیرفعال بشه تا تکلیف دسترسی سرویس توسط پشتیبانی اون مشخص شود.

بنابراین مشکل را با سرویس دهنده ایمیل خود مطرح کنید تا موضوع را پیگیری کنند.

 سرویس اسپم کاپ چیست؟